Gedrags- en drijfverenanalyse (individueel en voor teams)

Persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording en zelfinzicht. Daarom werken wij met de DISC- en drijfverenanalyse. Deze kunnen voor meerdere doeleinden ingezet worden, zoals ontwikkeling van personen en teams bij diverse vraagstukken.

Wat is een DISC-gedragsanalyse?

Een DISC-gedragsanalyse staat ook wel bekend als de DISC-kleurentest. Het is een instrument waarmee gedrag wordt geanalyseerd en op een eenvoudige wijze wordt weergegeven.

Met de DISC-gedragsanalyse krijgt iemand inzicht in de mate waarin iemand elk van de vier gedragsstijlen in zich heeft. Vanuit daar is het mogelijk kwaliteiten nog beter te benutten en aandachtspunten te verbeteren. 

Wat is een drijfverenanalyse?

De gebeurtenissen die iemand meemaakt en de wijze waarop deze worden geïnterpreteerd, vormen iemands waarden en daarmee zijn of haar drijfveren.

Onze drijfveren bepalen de richting die wij kiezen in ons leven en zetten ons aan tot actie. Drijfveren worden gezien als de motor achter ons gedrag, waarom we de dingen doen zoals we deze doen. Waar de DISC-analyse de buitenkant beschrijft, zeggen de drijfveren iets over iemands binnenkant. Dat is vaak minder concreet en tastbaar. De drijfverenanalyse helpt om dit inzichtelijk te maken, zodat vanuit daar nieuwe stappen gemaakt kunnen worden.